Geschiedenis

Het koor De Stem werd als Arbeiderszangvereniging "Stem des Volks" opgericht in november 1980.

De directe aanleiding was een optreden van het koor de Vrije Stem uit Rhenen, tijdens de 1-mei-viering van de PVDA in Apeldoorn. 31 aanwezigen gaven zich spontaan op toen voorgesteld werd Apeldoorn te verrijken met een koor dat zich speciaal toe zou leggen op het zingen van strijdliederen.

Strijdliederen zingen is niet gemakkelijk. De vierstemmige liederen hebben vaak een moeilijke toonzetting. Gelukkig was het koor na een jaar voldoende financieel draagkrachtig om een professionele dirigent in te zetten, de in Apeldoorn wel bekende drs. Bert Nypels.

Er werd driftig gezocht naar en geoefend op strijdliederen zoals Morgenrood, De Internationale, Reveille, Eens en Den eersten Mei. Geliefd was ook het Marianne-lied van de Rooie Vrouwen. Vaste prik was dat, jarenlang, deze liederen ten gehore werden gebracht tijdens elke 1-mei viering en bij de nieuwjaarsrecepties van de Partij van de Arbeid. 

Het koor telde 40 leden. Door mond op mond reclame en door actieve ledenwerving in de nieuwe wijken werd het koor veel groter, maar ook minder rood. Ook werd het steeds moeilijker nieuwe strijdliederen te vinden waarin een ieder zich kon vinden. In augustus 1992 werd de knoop doorgehakt en ging het koor verder als De Stem.

Het koor zingt nu een breed repertoire: zowel klassieke liederen van Mozart, Schubert en Beethoven als operette- opera- en musicalliederen. Maar ook tot vierstemmige bewerkte popsongs ontbreken niet op de repertoirelijst.